*Pastikan Anda Membuka Weblog Ini Dengan Mozilla Firefox

Sunday, April 12, 2009

Bonus 4

Sunday, April 12, 2009


4. PERISIAN AL-QURAN BESERTA TERJEMAHAN MICROSOFT WORD

a. Memudahkan penyalinan ayat al-Quran beserta terjemahan dan tafsiran.

b. Dilengkapi butang klik di dalam Microsoft Word.


0 comments:

Post a Comment